Dragon Ball GT: Gokuu Gaiden! Yuuki no Akashi wa Suushinchuu

Dragon Ball GT: Gokuu Gaiden! Yuuki no Akashi wa Suushinchuu

Related episode

Best new version of AnimeFlix website.